Мо-зидди терроризм, ифротгароӣ ва ҲНИ

 501 боздид

Имр=з Тољикистони соњибистиќлол р= ба пешравц нињода, сохтмонњои бузургро  анљом дода истодааст.  Гугулшукуфии Тољикистонро имр=з душманони миллати мо  дидан намехоњанд.  Бо њар гуна роњу усулњо мехоњанд обр=ю нуфузи моро дар арсаи љањонц коњиш дињанд.

Њизби нањзати ислом дар Љумњурии Тољикистон аз тарафи шахсони алоњида бо маќсади ба даст овардани вазифањои њукуматї ташкил карда шуда, ќисме аз мардуми гумроњи  ќаториро  ба доми худ кашид. Маќсади асосии Њизби нањзати ислом ба љои ба сулњу салоњ ва шукргузорї овардани мардуми Тољикистон бо дастгирї ва маблаѓгузории душманони бурунмарзии Тољикистон ташкил намудани бесарусомонї ва носипосии мардуми тољик буду халос.  Тасдиќи ин гуфтањо имрўз бархе аз  њамватанони мо бо маслињату маблаѓгузорињо  ва фиреби  мардуми аљнабї дар давлати Сурия гўё, ки љињод мекунанд, сарсону саргардон, аз ватан дуру дар фироќи хешу табор ва зану фарзанд ќарор доранд.

Пушаймонї суд надорадорад, бо  вуљуди ин Њукумати Тољикистон барои баргаштани ин шањрвандон ва авфи гуноњњои онњо шароит фароњам овардааст.

Аз таъсири дастгирињои давлатњои Ѓарб имрӯз зиндагии мардуми Либия, Ироқ, Сурия ва Яман ба дўзах табдил ёфта, шаҳрҳои ободу зебои тарихии ин кишварҳо ба хароба  табдил ёфтаанд. Мардуми фиребхўрда дар пайи инқилобҳо осоиши рӯзгори худро аз даст додаанд.

Савол ба миён меояд:  Барои чї дар тамоми динњои олам 1 равия мављуд асту халос? Барои чї дар дини ислом њамасола равияњои нав, ба монанди салафия, тањрир ба миён омада истодааст, ки ин хилофи  дини мубини ислом ва таълимоти  Ќуръони маљид  аст.

Њамаи ин равияњои нав мањз бо ташаббуси Њизби нањзати ислом ба миён омада истодааст. Њизби нањзати ислом мардуми зудбовар ва софдили тољикро фирефтаи доми худ  гардонида,  барои пешравї ва гул-гулшукуфии Тољикистон монеа  эъљод намудааст.

Мо дар давлати соњибистиќлол, дунявї ва демократї бо риояи ќонунњои давлатї, пос доштани ќонунњои шариативу динї, риояи ќадриятњои миллї , бо мењнати њалол обрўю  нуфузи Тољикистонро дар арсаи љањонї  баланд бардошта зиндагї кардан  мехоњем.

Њизби нањзати ислом бинобар барои пешравии Тољикистон сањм нагузоштанаш эътироф кардан намехоњем.

 

Тафсири худро гузоред

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.